Breaking News
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่197/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่197/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

คำสั่งอาหารกลางวัน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา