Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่225/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่225/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 2566

แห่เทียน2566

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา