Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 279-280/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 279-280/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน เดือนกันยายน พ.ศ.2566

เวรกลางคืน-กันยายน-พ.ศ.-2566

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About วันวิสาข์ สืบ

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) 2567

แต่งตั้งติวโอลิ …

ปิดโหมดสีเทา