Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 317-318/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 317-318/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางคืน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About วันวิสาข์ สืบ

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) 2567

แต่งตั้งติวโอลิ …

ปิดโหมดสีเทา