Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๖๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายต้นกล้าภาษาไทย รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๖๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายต้นกล้าภาษาไทย รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายต้นกล้าภาษาไทย รุ่นที่ 1

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา