Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 232/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 232/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่ง ที่ 232-2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About วรัญญู ทองถึง

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา