Breaking News
Home / กิจการนักเรียน / คำสั่ง ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 1/2566 (ปรับปรุง 3)

คำสั่ง ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 1/2566 (ปรับปรุง 3)

คำสั่ง-238-ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ-ปี-2566-ปรับปรุงเพิ่มเติม-ครั้งที่3

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา