Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตศิลาทอง และ สหวิทยาเขตวรนคร จ.น่าน

ต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตศิลาทอง และ สหวิทยาเขตวรนคร จ.น่าน

วันที่ 27 สิงหาคม  2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นำโดยนายประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู  มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตศิลาทอง และ สหวิทยาเขตวรนคร จ.น่าน ที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา