Breaking News
Home / เอกสารคำสั่ง / ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโรงเรียนที่181/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา2566น

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโรงเรียนที่181/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา2566น

คำสั่งกีฬาโรงเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา