Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 63 ปี66 ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา