Home / บริหารทั่วไป (page 5)

บริหารทั่วไป

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน-กลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2561

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ครูเวรยามและ …

Read More »

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน และกรรมคณะสี ประจำปี การศึกษา 2560

คลิกที่นี่  คำสั่งกีฬาสี ร.ร 60doc   คำสั่งโรงเรีย …

Read More »