Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 006/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 006/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน2563

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

ปฏิทินการประเมิ …