Home / วิชาการ / การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 035/2564 เรื่อง การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อตามห้องที่/ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เวร กันยายน พ.ศ …