Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  สาขาปฐมวัย  รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 คน  ได้แก่ นางสาวทิพย์ ดาวัลย์  เค้าอนุรักษณ์ นักเรียนชั้น ม.6/3  นางสาวอรจิรา  บัวจันทร์  นักเรียนชั้น ม.6/3   นางสาวสุภาวดี  รุ่งเรือง  นักเรียนชั้น ม.6/3 และนางสาวเจนจิรา  ชูเชิด  นักเรียนชั้น ม.6/2  ด้วยความยินดียิ่ง
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผ …