Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จดหมายข่าวชาวนางนวล ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

จดหมายข่าวชาวนางนวล ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้รับความอนุเคาระห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยวัดปลายแหลม ได้มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในห้องเรียนทุกห้องทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในการนี้  นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผ …