Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด>>> SAR59

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนท …