Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอต้อนรับ ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย ด้วยความยินดียิ่ง

ขอต้อนรับ ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย ด้วยความยินดียิ่ง

ต้อนรับผอเพียงแข2

เรียนเชิญ คุณครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานพิธีต้อนรับ ผอ.เพียงแข  ชิตจุ้ย

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผ …