Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการสูบบุหรี่  ในการนี้มีนางเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นประธานในพิธี

>>คลิ๊กดูภาพกิจกรรม<<

เวลา 12.30 น. เทศบาลนครเกาะสมุย ร่วมกับสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และสถานีรายงานสมุย ได้จัดโครงการอบรมความรู้ “ยาเสพติดในสถานศึกษา” โดยมีนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

>> คลิ๊กดูภาพกิจกรรม<<

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวร กรกฎาคม พ.ศ …