Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลเด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน มกราคม 2562

ประกาศผลเด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน มกราคม 2562

คะแนนระดับ ม.1

คะแนนระดับ ม.2

คะแนนระดับ ม.3

คะแนนระดับ ม.4

คะแนนระดับ ม.5

คะแนนระดับ ม.6

สรุป รายชื่อเด็กดีศรีทีปกรประจำเดือน

ดู>>>ประกาศนียบัตรทั้งหมด

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผ …