Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี 64

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-งานประกันคุณภาพ-2563

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมั …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับนักเรียน-ม.4-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

ประกาศรับนักเรียน-ม4-โควต้า

Read More »

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ …

Read More »

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในห้องเรียนทุกห้องเพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยวั …

Read More »

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท …

Read More »

นิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพียงแข ชิตจุ …

Read More »

การเรียนรู้ระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ทดแทนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.-12.00 น.หน …

Read More »

คำสั่งนิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งนิเทศการสอน ตารางนิเทศการสอน

Read More »

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องโสตทีปกรณ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเรื่องการแต่งตั้งคณะกร …

Read More »

การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนประจำป …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 2/63 (ปรับปรุง)

คำสั่งที่-019-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563-

Read More »

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ดำ …

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

    วันที่ 30 มกราคม 2564 นายบรรจง ภูวเศ …

Read More »

แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

Read More »

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพ …

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25๖3 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือ.64-แก้ไขใหม่

Read More »

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่งานสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 388/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ อาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ อาหารกลางวันให้กั …

Read More »

รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก

ดูรายชื่อของตัวเอง โปรดคลิกตามชื่อไฟล์เพื่อแสดงผล  …

Read More »

ประกาศรายชื่อครูผู้สอนที่ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ 10 พ.ศ. 2563

ประกาศส่งผลครูดีฯ๑๐ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ป …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ช่างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง ช่างทั่ …

Read More »

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้าราชการทุกสังกัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »
ปิดโหมดสีเทา