ม.6-22-มกราคม-2563

ม.6-22-มกราคม-2563

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเลื่อนรูปแบบการเรียนออนไซต์ (Onsite) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการณ์ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )

แจ้งประกาศการปิ …