Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

 

วันที่ 30 มกราคม 2564 นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายไพศาล ศรีฟ้า นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นายอำนาจ ขาวนวล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นายอาวุธ จันทร์เมือง และนางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา การบริหารงานวิชาการ งานบริหารกิจการนักเรียนและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดีในทุกระดับชั้น ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เวร กันยายน พ.ศ …