Home / บุคคล / เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สำหรับบุคลากรสายงานการสอน

1.-บันทึกข้อตกลงของครู จำนวน 2 ฉบับ

2-แบบประเมินสายงานการสอน

3.-แบบรายงานการปฏิบัติงาน

4.-แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

4.-รายงานผลการปฎิบัติงาน-เจ้าหน้าที่

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

คำสั่งโรงเรียนท …