Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งเเต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 2562

คำสั่งเเต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 2562

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรม …

ปิดโหมดสีเทา