Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6

รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6

 รายชื่อนักเรียนประจำ  เดือนมกราคม 2562

ม.1-15 มกราคม 2562

ม.2-15 มกราคม-2562

ม.3-15 มกราคม-2562

ม.4-15 มกราคม-2562

ม.5-15 มกราคม -2562

ม.6-15 มกราคม-2562

จำนวนนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ณ  วันที่  15  มกราคม  2562

 

รายชื่อนักเรียนแยกตามสี

รายชื่อสี-ม.1

รายชื่อสี-ม.2

รายชื่สี-ม.3

รายชื่อสี-ม.4

รายชื่อสี-ม.5

รายชื่อสี-ม.6

แบบบันทึก ปพ.5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คลิกดาวน์โหลด>>>ปพ.5 ( ม.ต้น)

คลิกดาวน์โหลด>>>ปพ.5-ม.ปลาย (1)

 

แบบ ปพ.5 แบบ 0.5 หน่วยกิต ชนิด 60:40 พร้อมลิงค์สูตรรองรับ SGS

แบบ ปพ.5 แบบ 0.5 หน่วยกิต ชนิด 80:20 พร้อมลิงค์สูตรรองรับ SGS

แบบ ปพ.5 แบบ 1.0 หน่วยกิต ชนิด 60:40 พร้อมลิงค์สูตรรองรับ SGS

แบบ ปพ.5 แบบ 1.0 หน่วยกิต ชนิด 80:20 พร้อมลิงค์สูตรรองรับ SGS

แบบ ปพ.5 แบบ 1.5 หน่วยกิต ชนิด 60:40 พร้อมลิงค์สูตรรองรับ SGS

แบบ ปพ.5 แบบ 2.0 หน่วยกิต ชนิด 60:40 พร้อมลิงค์สูตรรองรับ SGS

 

>>แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล<<

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกตินักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …