Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับการสนันสนุนหญ้าแฝกจากหน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา