Breaking News
Home / เอกสารคำสั่ง / ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ และ GSMA

ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ และ GSMA

ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ และ GSMA

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่๓๔๐/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา