Breaking News
Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและมาลาบูชาครู ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและมาลาบูชาครู ปีการศึกษา 2565

คำสั่งปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ปีการศึกษา 2565

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งที่ 373/2567 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

คำสั่ง ที่ 373- …

ปิดโหมดสีเทา