Breaking News
Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่-5-ส- ปีการศึกษา-2567

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งไปราชการงานกาชาด เกาะสมุย

คำสั่งไปราชการง …

ปิดโหมดสีเทา