Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยามว่าง การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปำการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยามว่าง การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปำการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดร้องเพลง ปี2566

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา