Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2567

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2567

ระเบียบวาระการประชุมเดือนมีนาคม 67

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายงานบุคคล ประชาสัมพันธ์

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่ง 205:2567 …

ปิดโหมดสีเทา