Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขันแต่งคำขวัญ และประกวดบอร์ดความรู้ในห้องเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา