Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / เพลงมาร์ช ทีปราษฎร์พิทยา

เพลงมาร์ช ทีปราษฎร์พิทยา

เนื้อร้อง นายลิขิต  แดงสวัสดิ์  ครู คศ.2

ทำนอง นายลิขิต  แดงสวัสดิ์  ครู คศ.2

 

ทีปราษฎร์พิทยา                    ด้วยบุญญาบารมีทีปกร

ทะเลทองเขาสามเส้าเป็นอนุสรณ์             ประชากรศรัทธาสามัคคี

ประสิทธิ์ประสาทวิทยา                       ร่วมรักษาคุณธรรมนำชีวี

วิชาการกิจกรรม กีฬาดี                      ด้วยบารมีท่าน(พระครู)วิภาตทีปกร

*เราเหล่านักเรียน                   ฝึกอ่านเขียนเล่าเรียนวิชา

เชื่อฟังโอวาทบิดรมารดา                    กตัญญูบูชาครูอาจารย์

ชื่อเสียงมั่นคงดำรงไว้                         เกียรติศักดิ์เลื่องลือไกล รักษามั่น

สถิตอยู่จนชั่วนิจนิรันดร์                      สดุดี ทีปราษฎร์พิทยา (ซ้ำ) *

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา