Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง-105-ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ-ปี-2566-pdf

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา