Breaking News
Home / กิจการนักเรียน / เอกสารและวิธีใช้งานโปรแกรม งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม

เอกสารและวิธีใช้งานโปรแกรม งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม

แบบฟอร์มรายงาน ติดตามเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน

กนร.-1 หนังสือแจ้งเหตุเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียน

กนร.-2 แบบบันทึกความประพฤตินักเรียน

กนร.-3 แบบกำหนดภารกิจบำเพ็ญประโยชน์

กนร.-4 รูปภาพการบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน

กนร.-4.1 หนังสือขอเพิ่มคะแนนครูที่ปรึกษาถึงผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน

กนร.-4.2 ใบส่งต่อนักเรียน

กนร.-4.3 หนังสือขอเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์-หัวหน้าระดับถึงผู้อำนวยการ

 


2017-10-24_13-54-22

2017-10-24_14-06-14

รายการพฤติกรรมและคะแนน

เอกสารการตัดคะแนนและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน แบบ PDF

เอกสารการตัดคะแนนและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน แบบ WORD

 

วิธีใช้งานโปรแกรม GSMA

แจ้งพฤติกรรมรายคน

แจ้งพฤติกรรมรายห้อง

ดูข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

ดูข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนรายห้อง

รายงานคะแนนพฤติกรรม

รายงานรายการพฤติกรรม

ลงเวลามาเรียนให้นักเรียน

ลบคะแนนลงเวลาเข้า-ออก

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งที่ 373/2567 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

คำสั่ง ที่ 373- …

ปิดโหมดสีเทา