Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ขอควา …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

เชิญเข้าร่วมรณรงค์สร้างกระแสป้องกันนักสูบหน้าใหม่ใ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

121มาตรการป้องกันการถูกหลอกเปิดบัญชีม้าขอ การขับเค …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย การเผย …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ขยายเวลาการอ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น การทดสอบวัดสมรรถนะ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ การประกวดวรรณกรร …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม การแข่งขันหุ่ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันเพชรอุทัย ครั้งที่๗ การประกวดแข่งขันคลิป …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประชุมของสมาคมลูกจ้างราชการแห่งประเทศไทย การประ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขยายเวลาเปิดรับสมัครเ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

กองบัญชาการศึกษาเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน คัดเลือก …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ก …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง)เพื่อขับเคลื่อน …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญส่งวงดนตรีเข้าร่วมประกวดการแข่งขันโครงการ Sp …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึก …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแ …

Read More »

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี

Read More »

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)

Read More »

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เนื่องในวัน

Read More »

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

Read More »

กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ …

Read More »

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต สุจริตโมเดล

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต สุจริตโมเดล

Read More »

โครงการอบรมแบบออฟไลน์หลักสูตรคุรุพัฒนา

โครงการอบรมแบบออฟไลน์หลักสูตรคุรุพัฒนา

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนดาวน์โหลด ป …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ กิจ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา