Breaking News
Home / บุคคล

บุคคล

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลื …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ประเมินผลการปฏิบัติงา …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแสดงมุทิจิตแด่ข้าร …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง …

Read More »

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

179-2566-แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ …

Read More »

การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566

การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศ …

Read More »

ประกาศผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1 เมษายน 2566

14.1-ประกาศดีเด่นและดีมาก-1 เม.ย. 66  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และแม่บ้าน

  ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แม่บ้าน 66 ใบส …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมประจำ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

คำสั่งที่ 92/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

Read More »

คำสั่งที่ 70/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

คำสั่งแต่งตั้งกก.ประเมินผลการปฏิบัติงาน-1-เม.ย.-66

Read More »

แบบประเมินและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 (1 เม.ย. 66)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน 1.-แบบประเมิ …

Read More »

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนกุมภาพ …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมประจำ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วาระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวันครู2566

Read More »

วาระการประชุม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม66

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤศจิกายน

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤศจิก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รับสมัครครูผู้สอน วิช …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลประจำเดือนพ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา