Breaking News
Home / วิชาการ / การดำเนินการเรียนซ้ำ

การดำเนินการเรียนซ้ำ

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การดำเนินการเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2566

แบบรายงานผลการเรียนซ้ำ

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร ผส และ มผ สำหรับครูประจำวิชา

https://drive.google.com/drive/folders/1Ia9FkwzSDOwxinGuyv4GBbmTexbTa5Ee

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งที่ ๓๖๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่งที่ ๓๖๖/๒ …

ปิดโหมดสีเทา