Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นฯ

การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ

การอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการฯ

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา Education talk ครั้งที่8

ขอเชิญร่วมสัมมนาครูแนะแนวยุคดิจิทัล

โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่๔

โครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน

โครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2565

โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

เชิญเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอาสาสมัครรุ่นเยาว์ จีน-อาเซียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

สมัครรับทุน หลักสูตรนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามเรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขัน Spac …

ปิดโหมดสีเทา