Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประชุมของสมาคมลูกจ้างราชการแห่งประเทศไทย

การประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี2565

โครงการ ฐานข้อมูลโรงเรียนรวม

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โครงการพัฒนาเยาวชนโค้ดดิ้งซอฟต์แวร์หุ่นยนต์

รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

รับสมัครนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี

ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขัน Spac …

ปิดโหมดสีเทา