Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขัน ASEAN DSE

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่5 ประจำปี 2566

การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

การประกวดหนังสั้น

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศึกษาธิการภาค

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการ

โครงการนวัตกรรมดิจิทัลและโอกาสทางการศึกษาของเอเปค

โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนกฎหมายของครูในยุคดิจิทัล

รับสมัครคนพิการเข้าเรียน

สื่อความรู้เรื่องการออมและการลงทุนเพื่อเผยแพร่สำหรับเด็ก เยาวชน และครู

อบรมเชิงปฏิบัติสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา