Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการติวโอลิมปิกวิชาการ

คณะกรรมการติวโอลิมปิกวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา