Breaking News
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 224/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 224/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี2566

คำสั่งงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร.(10)

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่๓๔๐/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา