Breaking News
Home / วิชาการ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 327 /2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะกองกิจการพลเรือนทหารอากาศ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 327 /2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะกองกิจการพลเรือนทหารอากาศ

คำสั่งทุนกองกิจการพลเรือนทหารอากาศ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่๓๔๐/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา