Breaking News
Home / Admin (page 5)

Admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 งานแผนงานและงานปร …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑

กลยุทธ์เขียนแผน-60.2 แบบการเขียนโครงการ-60 กลยุทธ์ …

Read More »

เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คู่มือการประเมินประกันคุณภาพภายใน-มาตรฐานใหม่-๒๕๖๐ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปร …

Read More »

ขั้นตอนง่ายๆ ในการแจ้งความจำนง เพื่อสมัครเรียนที่ทีปราษฎร์พิทยา

Read More »

นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ

นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องส …

Read More »

แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล …

Read More »

เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน ธันวาคม 2560

Read More »

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พิมพ์เก …

Read More »

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค 2560

คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนท …

Read More »

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปก …

Read More »

เกียรติบัตรประกาศเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อเด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Read More »

ช่องทางร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบสายตรงผู้อำนวยการ

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้ …

Read More »

ประกาศหยุดเรียน 1 วัน เนื่องจากฝนตกหนัก

ประกาศหยุดเรียน 1 วัน เนื่องจากฝนตกหนัก ไม่สะดวกใน …

Read More »

เอกสารและวิธีใช้งานโปรแกรม งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม

แบบฟอร์มรายงาน ติดตามเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน กนร …

Read More »

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ที …

Read More »

เกียรติบัตรประกาศเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือนกันยายน 2560

Read More »

เกียรติบัตรประกาศเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสหวิทยาเขต

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันที่ได้เหรียญทอง สพม. เขต ๑๑ (ส …

Read More »

เชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

 

Read More »
ปิดโหมดสีเทา