Breaking News
Home / วิชาการ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่ง 205:2567 …

ปิดโหมดสีเทา