Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ (page 11)

ฝ่ายวิชาการ

คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ …

Read More »

คำสั่งสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 …

Read More »

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1/2560

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่  1/2 …

Read More »

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาก …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลตามรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2559-2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มา …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ >> ขออนุญาตดำเนินการฝึกซ้อมพิธีทบ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรี …

Read More »

การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

เปิดเอกสาร >>> IMG_20170530_0004 IMG_2017 …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งค่ายพัฒนาบุคลิกภาพโครงการห้องเรียนพิเศษ

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับกิจกรรมบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ >> IMG_20170522_0008 IMG_20170522 …

Read More »

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567

จำนวนนักเรียนรวมเทอม1-26-มิ.ย-67 (1) รายชื่อนักเรี …

Read More »

ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

คลิกที่นี่ >> ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมผกก.ลู …

Read More »

ปฏิทินวิชาการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินวิชาการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปี 60 ภาคเรียน …

Read More »

ประกวดระเบียบแถว กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

Read More »
ปิดโหมดสีเทา