Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคคล

บุคคล

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 293 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 293 /2561 เรื่อง …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัยข้าราชการครูและการวิจัยในชั้นเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเรื่องจริยธรรมจรรยาบรร …

Read More »