Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ >>> คำสั่งแต่งตั้งผกก. กิจกรรม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 068 / 2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 045/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาค่ายปรับพฤติกรรม 2560

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 036/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งปัจฉิม61

Read More »

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน-กลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2561

ปกเวร กุมภาพันธ์ -มีนาคม 3

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ครูเวรยามและ …

Read More »